Menú

Editorial. Turística, papers de Turisme 2020 (1)

Gerard Móra i Ferragut

Aquest número de Turística, papers de Turisme inicia el cicle de monogràfics, ara dedicat a la Informació Turística.

Aspecte essencial de la gestió del turisme, la informació que n'està vinculada té múltiples facetes que no s'esgoten amb els cinc articles que ara us oferim. Tal volta es tracta d'aportacions referides als aspectes més tradicionals d'aquest tema tot i que, pensam, això no fa que siguin de cap manera irrellevants.


L'article de J. García recull els coneixements i l'experiència fruit de més de trenta anys redactant guies per a una prestigiosa editorial de l'àmbit espanyol. Les guies per a viatgers independents continuaran editant-se, però compassant una necessària adaptació en consonància amb els canvis actuals en els viatges turístics.

L'article de M. Baer, resultat del seu treball de fi de grau en els estudis de Turisme, és un recull exhaustiu sobre les oficines d'informació turística a l'illa d'Eivissa (2016), aportant continguts rellevants pel que fa al seu personal, materials d'informació, instal·lacions i horaris, a més d'una precisa ubicació als mapes.

L'aportació de C. Rodrigo, professora responsable de llengua francesa a l'Escola Universitària de Turisme d'Eivissa, mostra com es poden vehicular continguts d'informació turística als turistes de cultura francòfona. Proposa un recorregut per diferents espais naturals a l'illa d'Eivissa.

L'article de H. Bonet amplia l'abast de la informació turística al terreny del guiatge turístic en llengua anglesa. La seva aportació es sosté en dues vessants professionals: com a guia turístic a Eivissa durant més de vint anys, i com a professor responsable de l'àrea de llengua anglesa a l'Escola Universitària de Turisme d'Eivissa. La presentació es centra en una visita guiada a Dalt Vila.

L'aportació de G. Móra prova de plantejar els continguts que podrien ser rellevants per a l'elaboració d'un fulletó d'informació turística de l'illa d'Eivissa. Proposa un doble recorregut per la geografia i la història de l'illa des dels primers pobladors fins al moment actual. Es pretén emfasitzar la importància de les institucions de la memòria (museus, centres d'interpretació) pel que fa a l'apropament dels recursos culturals i territorials als turistes.


Podeu accedir als continguts d'aquest número de Turística, papers de turisme 2020 (1) en format PDF des d' aquest enllaç